Menü Kapat

Etiket: İş güvenliği ekipmanları

İş Güvenliği Ekipmanları

İş güvenliği ekipmanları nedir, iş güvenlik malzemeleri işimizi yaparken kullanmamız gereken malzemelerdir. Bu malzemeler sayesinde hem can güvenliğimiz hem de iş güvenliğimiz söz konusudur.

İş yerlerimizde de zorunlu olan iş ekipmanlarımızı kullanmamız mecburdur eğer kullanmazsak ceza alma olasılığı bile bulunmaktadır.  İş yerimizde ne tür güvenlik malzemeleri satılıyorsa kullanmalıyız. Bu ekipmanlar bir baret olabilir, eldiven olabilir, iş ayakkabısı olabilir, lanyard olabilir vs iş güvenliği malzemeleri olabilir.

İş Güvenliği Ekipmanları Hakkında

Eğer kendinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız sizde iş güvenliği malzemeleriniz kullanınız. Eğer kullandığınız malzemeler eskimiş, yıpranmış, aşınmış veya paslanmış ise onları kullanmayın. İş yerinizden veya bu tür malzemeler satan bir mağazadan alabilirsiniz.

Bu malzemeleri alırken genellikle plastiğine ve koruyucu demirlerinin de sağlam olup olmadığını kontrol edin.

İş Güvenlik Ekipmanı Ne İşe Yarar

İş güvenlik ekipmanı kapsamında iş güvenlik ekipmanları iş yerlerinde sağlık ve güvenlik uygulamalarının etkinliği, yönetimin işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki temel yaklaşımı ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte, çalışanların kişisel özellikleri ve kendi sağlıkları üzerindeki kontrol duygularının da etkisi vardır. Kişisel koruyucu donanımı kullanımında sağlık ve güvenliğin konumlarına göz atacak olursak;

İş Güvenlik Ekipmanı kullanmak ve sağlık ve güvenliğin sağlanması ile çalışanların güvenlik davranışlarının etkileşimi incelenirken, söz konusu uygulamaların çalışanlarca algılanışı belirlenmelidir. Bu nedenle, makalede iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda çalışanların tutumları, güvenlik davranışı, güvenlik ihtiyacı gibi bireysel etkenler yanında yöneticilerin konuyla ilgili yaklaşım ve uygulamalarının çalışanlarca algılanışının belirlenmesi de amaçlanmıştır.

İş Güvenlik Ekipmanı Kişisel Koruyucular

Bu kapsamda gerçekleştirilen amprik çalışmada, “kişisel koruyucu donanım kullanımı” ile ilişkili olduğu varsayılan değişkenler güvenlik etkinliği, güvenlik ihtiyacı, yönetici tutumları ve koruyucu donanım olanaklarıdır. Araştırmanın temel hipotezi, kişisel koruyucu donanım kullanımının bireysel ve örgütsel değişkenler ile ilişki içinde olduğu yönündedir.

Kişisel Koruyucu Donanım, İş Sağlığı, İş Güvenliğine gelecek olursak. İş sağlığı ve güvenliği, bugünkü anlayışta disiplinler arası etkileşimi ve işbirliğini gerekli kılan, tıp, hukuk, fizik, psikoloji gibi pozitif ve sosyal bilimlerin katkılarıyla gelişen bir alandır. Teknik ve fiziki açıdan bakıldığında,

İş güvenliği ekipmanlarının kullanılması aşamasında işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması odak noktayı oluştururken, sağlık bilimleri açısından, meydana gelen iş kazaları sonucundaki yaralanma ve meslek hastalıklarından korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkmaktadır.

” Psikolojik ve sosyolojik bakış açıları iş sağlığı ve güvenliğinde esasen çalışanların davranış, tutum ve kültürlerine ilişkin konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.”

Hukuki açıdan ise, iş güvenliğini sağlama konusunda esas olarak işverene ve ayrıca çalışana esasen kamu hukuku temelinde getirilen hukuk kurallarını ifade etmektedir. Nitekim Türk iş güvenliği mevzuatının yeniden yapılandırılması çalışmalarında, “tazmin” kadar “önleme”nin önemli ve gerekli olduğu düşüncesinden hareketle sosyal tarafların tümüne bu konuda görevler yüklenmiş ve işçi ile işverenlerin mevcut görevleri Avrupa Birliği yönergeleri ışığında daha ayrıntılı tanımlanmıştır.