Menü Kapat

Etiket: İş Güvenik Ekipmanı

İş Güvenlik Ekipmanı Nedir ?

İş güvenlik ekipmanı nedir, iş güvenliği malzemeleri işimizi yaparken kullanmamız gereken malzemelerdir. Bu malzemeler sayesinde hem can güvenliğimiz hem de iş güvenliğimiz söz konusudur.

İş yerlerimizde de zorunlu olan iş ekipmanlarımızı kullanmamız mecburdur eğer kullanmazsak ceza alma olasılığı bile bulunmaktadır.  İş yerimizde ne tür güvenlik malzemeleri satılıyorsa kullanmalıyız. Bu ekipmanlar bir baret olabilir, eldiven olabilir, iş ayakkabısı olabilir, lanyard olabilir vs iş güvenliği malzemeleri olabilir.

İş Güvenliği Ekipmanı Hakkında

Eğer kendinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız sizde iş güvenliği malzemeleriniz kullanınız. Eğer kullandığınız malzemeler eskimiş, yıpranmış, aşınmış veya paslanmış ise onları kullanmayın. İş yerinizden veya bu tür malzemeler satan bir mağazadan alabilirsiniz.

Bu malzemeleri alırken genellikle plastiğine ve koruyucu demirlerinin de sağlam olup olmadığını kontrol edin.

İş Güvenliği Ekipmanı Ne İşe Yarar

İş güvenliği ekipmanı kapsamında iş güvenliği ekipmanları işyerlerinde sağlık ve güvenlik uygulamalarının etkinliği, yönetimin işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki temel yaklaşımı ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte, çalışanların kişisel özellikleri ve kendi sağlıkları üzerindeki kontrol duygularının da etkisi vardır. Kişisel koruyucu donanımı kullanımında sağlık ve güvenliğin konumlarına göz atacak olursak;

İş Güvenliği Ekipmanı kullanmak ve sağlık ve güvenliğin sağlanması ile çalışanların güvenlik davranışlarının etkileşimi incelenirken, söz konusu uygulamaların çalışanlarca algılanışı belirlenmelidir. Bu nedenle, makalede işyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda çalışanların tutumları, güvenlik davranışı, güvenlik ihtiyacı gibi bireysel etkenler yanında yöneticilerin konuyla ilgili yaklaşım ve uygulamalarının çalışanlarca algılanışının belirlenmesi de amaçlanmıştır.

İş Güvenliği Ekipmanı Kişisel Koruyucular

Bu kapsamda gerçekleştirilen amprik çalışmada, “kişisel koruyucu donanım kullanımı” ile ilişkili olduğu varsayılan değişkenler güvenlik etkinliği, güvenlik ihtiyacı, yönetici tutumları ve koruyucu donanım olanaklarıdır. Araştırmanın temel hipotezi, kişisel koruyucu donanım kullanımının bireysel ve örgütsel değişkenler ile ilişki içinde olduğu yönündedir.